Wie zitten er achter deze Maand van de Bijbel en wat brengt hen ertoe deze te organiseren?

Adveniat

Leo Fijen

De mooiste Bijbel dateert uit mijn kinderjaren en kreeg ik cadeau van een oude pastoor. Als dank voor al die keren dat ik misdienaar bij hem was, als blijk van waardering voor al die onmogelijke data en uren dat we aan het kleine altaar Christus present stelden. Ik woonde in de Tesselschadestraat, hij aan de Muiderslotweg, in Haarlem-Noord. We waren onafscheidelijk. Van deze pastoor kreeg ik mijn eerste Bijbel. Tot op de dag van vandaag heeft deze Bijbel een ereplaats in mijn boekenkast. En tot voor kort deed ik daar niet zo veel mee. Maar sinds ik betrokken ben bij vieringen onder leiding van een leek, verdiep ik me in de Bijbel. Ik maak eigenlijk een inhaalslag, zoals veel katholieken die maken. We leven eindelijk meer met de Bijbel en we lezen en herlezen dit prachtige Boek der Boeken. Aan het sterfbed lees ik vaak een Psalm met de zieke en de familie. Ook in die zin is de Bijbel me zeer dierbaar geworden. Ik zie wat het Woord van God betekent voor mensen die over de drempel van de dood heen gaan. Dat is het grootste en mooiste van de Bijbel: dat het niet om mij gaat maar om God en dat het niet ophoudt in dit leven maar dat we mogen hopen en vertrouwen dat we verder leven bij God. Dood is niet dood, maar leven bij God en in God. Dat geeft mijn leven zo’n rijkdom en innerlijke vrijheid.

Ria Kraa
Friesch Dagblad

Ria Kraa

Een boek dat al vele eeuwen standhoudt en een krant die gemaakt wordt voor één dag, dat is nogal een contrast maar het Friesch Dagblad en de Bijbel hebben een hechte band. De krant is al decennialang een onafhankelijke christelijke krant met een open blik en een brede belangstelling. En tegelijkertijd ook graag doorvragend naar diepere lagen achter en onder het nieuws. De Bijbel en in het verlengde daarvan de christelijke traditie zijn, dat kan ik na meer dan twintig jaar bij deze krant wel zeggen, een onveranderlijk rijke vindplaats voor vragen, ideeën en verhalen. Trots ben ik op het online platform Het Goede Leven dat in augustus het licht zag. Nu zijn voor een landelijk lezerspubliek tientallen auteurs en columnisten vanuit veel invalshoeken bezig met de vraag wat ’goed leven’ zou kunnen zijn. Vanaf februari ook in magazine-vorm! Het Friesch Dagblad én Het Goede Leven belichten vooral de actualiteit. Maar daarnaast, en daar ben ik heel blij mee, gaan we beginnen met een rubriek Leerhuis. Elke week de schijnwerper op een paar Bijbelteksten; nauwgezet kijken wat er nu precies staat. Daar gaat het ons om: mensen tot denken aanzetten, met teksten van nu en met teksten van eeuwen her.

Pieter de boer
Royal Jongbloed

Pieter de Boer

Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb er ook gedurende een heel lange tijd niet naar omgekeken. Pas later ben ik gaan zien hoe mooi dit boek is. Vol verhalen die je raken en vol inspirerende teksten die je kunnen optillen uit het leven van alledag. Ik werk al jaren als uitgever van boeken en gaf onlangs, als uitgever bij Royal Jongbloed, voor het eerst een Bijbel uit. Een heel bijzondere ervaring als je bedenkt hoe oud dit boek is en hoeveel exemplaren er wereldwijd al van zijn verspreid. De grootste bestseller ooit. Ik vind het dus terecht dat we de Bijbel extra aandacht geven via deze Maand van de Bijbel. Dat verdient dit boek en doet recht aan de grote invloed die het al eeuwenlang heeft.

Dick Schinkelshoek
Nederlands Dagblad

Dick Schinkelshoek

Leven zonder de Bijbel? Ik zou het me niet voor kunnen stellen. Voor mij als eindredacteur en ‘huistheoloog’ van een krant die onbeschaamd en vol overtuiging christelijk wil zijn, is de Bijbel bron van het geloof en norm voor het leven.

Het Nederlands Dagblad is niet gebonden aan één kerk, richting of instituut. We hoeven ons ook niet te verantwoorden aan welke dominee, politicus of leider dan ook. Het is de Bijbel die voor ons een unieke en gezaghebbende plek heeft, samen met wat de kerk daarover in twintig eeuwen christelijk geloven heeft gezegd. Daarom past meedoen aan de Maand van de Bijbel helemaal bij het Nederlands Dagblad.

De Bijbel en het christelijk geloof hebben de wereld veel te bieden. Tegelijk worden ze minder gehoord. Dat is jammer – voor gelovigen en voor de wereld. Als krant willen wij vanuit een herkenbare christelijke identiteit en op hoog journalistiek niveau berichten over de samenleving en over wat de Bijbel en het geloof daarin te zeggen hebben.

Byblos – De betere christelijke boekhandel

Ton Willem Burger

Hoe oud hij ook is, de bijbel blijft inspireren. De bijbel doet iets met mensen, ook met mij. Ik vind het verrassend hoe een bepaalde tekst ineens gaat ‘spreken’. Zo’n tekst waar je misschien al jaren overheen hebt gelezen. Dat de bijbel inspireert is ook te merken aan de vraag naar bijbels. Of naar boeken óver de bijbel. In onze boekhandels voeren we geregeld gesprekken met klanten over wat de bijbel voor hen betekent. Dat zijn waardevolle gesprekken! Ik vind het mooi om te zien dat de bijbel ook in deze tijd nog steeds mensen bemoedigt, toerust en zin geeft. En dat iedereen op zijn eigen manier met de bijbel aan de slag kan gaan. Bijbelstudie, bijbel journaling, de bijbel overschrijven; alles is mogelijk. Als mens maar ook als Byblos boekverkoper ben ik dus erg blij met de Maand van de Bijbel. Het is een mooie manier om de bijbel extra onder de aandacht te brengen. Want de boodschap van troost, verzoening en genade die in de bijbel te vinden is, delen we graag. We zijn benieuwd hoe de bijbel jou aanspreekt. Breng je tijdens de Maand van de Bijbel een bezoek aan één van onze Byblos boekhandels?

Het Nederlands Bijbelgenootschap

Rieuwerd Buitenwerf

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we met allerlei projecten in binnen- en buitenland. Met prachtige uitgaven, zoals de Prentenbijbel die al meer dan tien jaar bestaat tot de Voorleesbijbel die deze maand uitkomt. En met bijbelvertalingen in landen zoals Mexico en Angola, of kinderbijbels voor in Venezuela. En natuurlijk ook met onze app Mijn Bijbel en hét bijbelplatform debijbel.nl.

Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Daarom vinden we als Nederlands Bijbelgenootschap de Maand van de Bijbel ook zo’n mooi initiatief. De Bijbel bezielt en verbindt mensen, en dat ondersteunen wij van harte.

De Bijbel is voor mij persoonlijk een boek dat je een spiegel voorhoudt: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop: deze wereld, met alle goede en slechte kanten, is niet het eindpunt. God belooft een nieuwe wereld, een wereld waaraan wij een bijdrage kunnen leveren, maar die uiteindelijk door hem tot stand gebracht wordt. Daar kun je mee verder! En als bijbelwetenschapper vind ik de Bijbel ook een heel interessant boek met allerlei verwijzingen naar de tijd en cultuur waarin het geschreven is.

Royal Jongbloed

Margaretha de Haan

De Bijbel speelt een grote rol in mijn leven. Bij ons thuis werd dagelijks aan tafel uit de Bijbel gelezen en ook door de dag heen werd gerefereerd aan passages uit de Bijbel die precies van toepassing waren op hetgeen er op dat moment voorviel. Daardoor leerde ik de Bijbel kennen als een bijzonder boek dat niet alleen mooie verhalen bevat, maar dat het juist een uiterst actueel en praktisch boek is. Op elk moment in je leven komt hij van pas. En sinds ik vier jaar geleden bij Royal Jongbloed kwam werken, speelt hij zelfs een rol in mijn werkende leven: niet alleen leer ik nog steeds levenslessen uit de Bijbel, maar ik mag er zelfs PR en promotie voor maken! De Maand van de Bijbel is zoiets: de Bijbel volop in de schijnwerpers. Zodat meer mensen op den duur kunnen ontdekken: de Bijbel? dat is het ‘boek van mijn leven!’

Internationale bijbelbond

Bert de Jong

De visie van de Internationale Bijbelbond is ‘Laat de Bijbel spreken’. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw zoeken naar de verbinding tussen de boodschap van de Bijbel en het leven van iedere dag. Dat doen we door o.a. onze uitgaven, maar zeker ook door onze Bijbelleesgids ‘Leidraad’ of het GroeiMagazine.

Persoonlijk is de Bijbel voor mij leidraad en richtingaanwijzer. Het is als spiegel. In mijn leven ben ik op veel plekken actief geweest met en rondom de Bijbel. Een aantal jaren bij Youth for Christ en daarna een groot aantal jaren bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Daar was ik mede verantwoordelijk voor de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling en het project van de jongerenbijbel NBV.

De Bijbel is dé bron van het leven en trekt als het ware met ons mee. Een mooi voorbeeld, dat ik leerde van Lea Dasberg, is het beeld van de achteruitkijkspiegel. Je leven is een reis en daarin ben je gericht op de toekomst, op de dag van morgen. Om daarin richting en koers te houden is het van groot belang om regelmatig in de spiegel te kijken. We leven vanuit Pasen en dat geeft ons de kracht en het perspectief om stappen vooruit te zetten.

Daarom steunen wij van harte het initiatief van de Maand van de Bijbel en zetten ons daar graag voor in.

Berne Media

Joost Jansen

Voor mij is de Bijbel een plaats van ontmoeten. Hoe zo: ontmoeten? Wanneer ik mijn Bijbel opensla dan komt er vaak in mij op: wat heeft Hij mij vandaag te zeggen? En die Hij is God. Maar die God staat voor mij ook voor een heel volk waarvan ik deel uitmaak. God staat voor mij voor de stilte die ik in mij voel groeien als ik me met zijn Boodschap (en wel een Blijde Boodschap) bezig houdt. God laat me tevens weten wat me te doen staat, want zijn Woord geeft richting.

Mijn Bijbellezen kan ik niet los zien van waar ik leef, woon, werk. Ik leef in de Abdij van Berne waar wij norbertijnen de Bijbel minimaal drie keer per dag openslaan wanneer we bijeenkomen in de kerk. Onze Uitgeverij Abdij van Berne, onderdeel van Berne Media, is een uitvloeisel van het religieus engagement van deze gemeenschap van norbertijnen. Niet dat ieder die in onze uitgeverij en boekhandel werkt onmiddellijk stilstaat bij deze religieuze dynamiek, maar als puntje bij paaltje komt, wordt al ons werken gedragen door waar de Abdij voor staat.

In onze abdij, in onze uitgeverij, in onze boekhandel liggen talloze bijbels. Ze liggen er om opengeslagen te worden. Ik sla mijn Bijbel dagelijks open. Ik word aangesproken en ik voel dat Hij mij raakt, niet alleen door de woorden maar ook door de spaties, de open plekken tussen de vele woorden. Gods Stem komt van voorbij de woorden. En ik mag het horen.

Foto: Carla Manten
Foto: Carla Manten
Elisabeth

Thea Westerbeek

Een ver familielid van mij vroeg een tijd geleden: ‘Wat heb jij eigenlijk nog te zoeken in de kerk? Om almaar te horen over die Bijbel – die heb je toch zeker allang uit? Moet je daar dan steeds maar weer preken over horen?’ Ik vond het wel een verfrissende vraag: zo kan een buitenstaander dus tegen kerkgang en bijbellezen aankijken. Het zette mij aan het nadenken over hoe ‘die Bijbel’ verschilt van alle andere boeken die ik gelezen heb. Een boek dat je nooit uit hebt. Want het is een levensboek. Een boek waarin ik de persoon van Jezus Christus heb ontmoet. Zoals Hij spreekt over vergeving, goed omgaan met elkaar, over genezing, vrede en heelheid – en hoe Hij dat in praktijk bracht, zó wil ik leven. En anderen via het blad Elisabeth inspireren. Want ik geloof in een betere wereld, het hemels koninkrijk, dat op aarde al kan beginnen. En daarom is de Bijbel voor mij een boek dat mij zondag en iedere dag – letterlijk – aanspreekt. Een cadeauboek dat ik iedereen gun.

KokBoekencentrum

Arjen van Trigt

De Bijbel is het bronboek van het christelijk geloof. Verbreiding van de Bijbel en kennis van de inhoud van de Bijbel is dan ook van cruciaal belang voor het voortbestaan van het christendom. Dat is voor KokBoekencentrum als grootste Nederlandse uitgever voor de christelijke markt al reden genoeg om de Maand van de Bijbel van harte en actief te steunen.

Zonder de Bijbel is onze uitgeverij niet denkbaar. In al onze boeken klinkt de boodschap van de Bijbel direct of indirect door. Dat kleurt onze uitgeverij en is ook een van de motivaties achter onze missie.

Voor mijzelf is de Bijbel het enige boek waarin ik dagelijks lees. Dat doe ik omdat ik hierin God ontmoet – God die de oorzaak is dat ik besta en die ik graag (steeds meer) wil kennen. Het is verrassend hoe vaak deze dagelijkse lezing iets meegeeft waarmee ik ook de dag weer in kan. Bijbellezen is op zulke momenten brandstof.