Nieuws

Online Bijbelstudie Project Filippus

Stel je voor: “Je ontvangt je eerste Bijbel, je slaat het boek open en begint te lezen. Maar begrijp je wel wat je leest?” De Bijbel is het meest bekende en gelezen boek ter wereld, maar het is tevens ook een boek dat voor de meesten wel wat uitleg kan gebruiken. Daar helpt Project Filippus bij. Een Bijbelstudie waarbij je de Bijbel leert lezen, begrijpen én ook doorgeven aan anderen.

Van 22 januari tot en met 22 februari 2023 is de vierde editie van de Maand van de Bijbel. In deze periode staat de Bijbel jaarlijks in de schijnwerpers. Een Bijbel is niet zomaar een boek, het is voor veel mensen levensveranderend. Dit zien wij ook terug in alle getuigenissen die binnenstromen vanuit de hele wereld. Getuigenissen van mensen die geen hoop meer hadden in hun leven, maar doordat zij Jezus Christus leerden kennen, kregen ze weer hoop voor en geloof in de toekomst. Huwelijken die vernieuwd werden, maar ook mensen die hun leven radicaal omgooiden en stopten met alcohol of drugs. Relaties die werden hersteld en mensen die in evangelisten veranderden, terwijl ze voorheen niets met God te maken wilden hebben.

Project Filippus

Alleen een Bijbel ontvangen is vaak niet het levensveranderende aspect, maar juist de Bijbel leren lezen, begrijpen én Jezus Christus ook werkelijk leren kennen. Door middel van de Bijbelstudie Project Filippus leren de deelnemers samen met anderen Gods Woord kennen. Wanneer ze Project Filippus hebben afgerond, ontvangt elke deelnemer een eigen Bijbel. Daarna hebben zij de mogelijkheid om zichzelf verder te laten trainen tot een Filippus (een Bijbelstudieleider) om zo weer een nieuwe Bijbelstudiegroep op te starten in hun omgeving.

Project Filippus ook in Nederland

Wat wij wereldwijd doen, kan ook in Nederland! Er is studiemateriaal beschikbaar om ook Project Filippus in Nederland uit te voeren. Het boekje dat gebruikt wordt heet: ‘Jagen naar het Doel’. Dit boekje bevat Bijbelstudies die jou helpen om te ontdekken wat er in Gods Woord staat én hoe je kan groeien in discipelschap. Dit doe je samen met een groep van maximaal 12 deelnemers. Want hoe spannend kan het zijn om te praten over Jezus Christus met anderen die Hem nog niet kennen? Misschien heb jij wel te maken met onbegrip in jouw omgeving of weet je niet zo goed ‘hoe’ je dat moet doen? Tijdens deze Bijbelstudie leer je anderen kennen en ga je samen ontdekken hoe je dit vorm kan geven en dat hoef je niet (meer) alleen te doen.

Schrijf je in voor de online Bijbelstudie Project Filippus!

Eind februari gaan we starten met een online Project Filippus groep. Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Mochten er meer deelnemers zich aanmelden, dan starten we een nieuwe groep op. Deze Bijbelstudie zal online plaatsvinden, zodat iedereen vanuit Nederland mee kan doen. We zullen 1 keer in de 2 weken online samenkomen. Mocht er de behoefte zijn om elkaar wekelijks te ontmoeten, dan kan dat in overleg zeker aangepast worden.

De training bestaat in totaal uit 20 lessen, die zijn opgedeeld in 2 delen:

Deel 1 (8 lessen) geeft je enkele basisgereedschappen om je te helpen groeien in je nieuwe leven als volgeling van Jezus Christus. Het helpt je om geestelijk volwassen te worden in Hem.

Deel 2 (12 lessen) concentreert zich op het belang van het in de praktijk brengen van dat nieuwe leven, onder leiding van Christus, binnen de geloofsgemeenschap: de kerk. Het helpt je om verder te groeien en te leren over Gods Woord, te genieten van een leven in gehoorzaamheid aan God en om deel te zijn van een kerk.

We zullen één les per samenkomst behandelen. Deze ontmoeting zal ongeveer 1,5 – 2 uur duren, afhankelijk van de behoefte van de groep.

Je kunt je hier inschrijven voor de online Bijbelstudie!