Nieuws

Mechelse Bijbel

Deze week verschijnt het eerste deel van een compleet nieuwe Bijbelvertaling, de Mechelse Bijbel. Het is een unieke vertaling van één persoon, pastoor dr. J.H. (Hans) van Leeuwen, uit Mechelen. Ruim 35 jaar lang werkte hij aan deze nieuwe vertaling van de Heilige Schrift, het boek waar hij heel zijn leven in geloof mee werkte. De Mechelse Bijbel verschijnt in luxe gebonden delen, als eerste verschijnt uit het Oude Testament Job en Psalmen. Daarna volgt uit het Nieuwe Testament Evangeliën en Handelingen. Het eerste deel met poëzie, het tweede met verhalende teksten.

Kenmerken van de Mechelse Bijbel:

  • een persoonlijk, klassiek en literair taalgebruik waarmee deze vertaling zich onderscheidt van moderne en populaire vertalingen. De Mechelse Bijbel kiest eerder voor aansluiten bij de grondtekst dan voor moderniteit;
  • alle Bijbelboeken zijn voorzien van beknopte verklarende toelichtingen die ruggensteun bieden bij het lezen en bestuderen van de Bijbel;
  • de Mechelse Bijbel bevat veel geografische, historische of culturele bijzonderheden en personen, die in de tekst voorkomen. Toegevoegd zijn ook diverse behulpzame kaarten.
  • er zijn omschrijvingen opgenomen van woorden en uitdrukkingen die moeilijk te vertalen zijn en die een bredere uitleg nodig hebben;
  • de bijbel bevat leerstellige of geestelijke zaken waarmee deze vertaling ook aan wil sluiten bij de leer van de heilige Kerk
  • en tevens verwijzingen naar andere Bijbelteksten waarmee aangetoond wordt hoe de Bijbel een wonderlijke eenheid is ‘om zo die innerlijke eenheid van de heilige Schrift te leren proeven, waarvan de heilige Geest de waarborg is’.

De Mechelse Bijbel is uitgevoerd in gebonden linnen band met goudfolie en verschijnt in delen. Het binnenwerk heeft een bladspiegel in één kolom (dit leest het meest natuurlijk), zo min mogelijk onderbroken door versaanduidingen en met een structuur die goed duidelijk maakt hoe de afzonderlijke boeken zijn opgebouwd.

Zijn vertaalwerk vormt een geheel eigen genre te midden van alle andere Bijbelvertalingen die we in het Nederlands taalgebied kennen. Het vertaalwerk heeft hem veel energie gekost, maar met enthousiasme en volgehouden inzet is het bijna gereed. In 2021 worden het boek Job en het boek van de Psalmen van deze vertaling gepubliceerd. De voorliggende vertaling is in formele zin geen katholieke bijbelvertaling (CIC 825 §1), maar wel een verantwoorde en gelovige vertaling van een rooms-katholiek priester.
– Mgr. dr. J.W.M. Liesen (referent voor de Bijbel, namens de Bisschoppenconferentie) –

Ook uitgever Pieter de Boer van Royal Jongbloed is blij met deze nieuwe vertaling: “Toen ik Hans leerde kennen en zag hoe iemand met zoveel liefde voor de Bijbel bijna als een monnik met een ijzeren dagritme werkte aan deze vertaling wist ik: dit is uniek! Je moet deze vertaling naast de andere vertalingen er echt bij lezen, dan zie je hoe rijk onze taal is en wat voor mooie zinnen de Bijbel bevat.”

Vertaler
Dr. J.H. (Hans) van Leeuwen werd opgeleid tot predikant in de Hervormde Kerk en werd later Rooms-Katholiek priester. Hij was jarenlang actief in de parochie van Lisse. Sinds zijn emeritaat woont hij in het Limburgse dorpje Mechelen, waar hij dag in dag uit werkt aan de vertaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *