Nieuws

Maand van de Bijbel in de media

Diverse artikelen in het Nederlands Dagblad

Foto: ND

De Bijbel – het meest verkochte boek ter wereld – is al eeuwenlang een onophoudelijke en onvoorstelbaar rijke inspiratiebron voor talloos veel mensen en daarmee van onschatbare waarde voor onze cultuur. Tijdens de Maand van de Bijbel zetten we deze inspirerende bestseller op de agenda om er samen in te duiken, eruit te lezen en verhalen en ervaringen met elkaar te delen.

In het Nederlands Dagblad verschijnen diverse artikelen rondom de Maand van de Bijbel. Lees achtergronden, opinie en nieuws op de speciale pagina nd.nl/maand-van-de-bijbel!

Interview uitgever Pieter de Boer bij Family7

De Fryske Bibel hie der net west sûnder 'de bom fan Tsjom'

Foto: Marchje Andringa

Yn Frjentsjer is útein set mei in nije Fryske Bibeloersetting. Mar hoe gong it yn ’e rin van de ieuwen mei it Frysk en de Bibel? In oersjoch en ûntjouwings dy’t plakfûnen.

Nei de reformaasje hat foar fierwei de measte Friezen de Bibel de Hollânske Bibel west, en wol dy fan ’e Steate-oersetting fan 1637. Dy Bibel waard yn ’e Herfoarme (Grifformearde) tsjerke lêzen, en wie boppedat ek de basis foar it ûnderwiis yn it lêzen. De mennisten brûkten in oare Bibel, remonstranten wiene der kwalik, roomsken hiene gjin offisjeel erkende Bibel yn ’e folkstaal ta har foldwaan.

Yn ’e njoggentjinde ieu feroaret dat kwalik. Dochs komme út dy tiid de earste oansetten om de Bibel – of better sein: parten dêrfan – yn it Frysk oer te setten.

Bibel is net allinnich mear fan 'e tsjerke

Yn Frjentsjer is útein set mei in nije Fryske Bibeloersetting. Mar hoe gong it yn ’e rin van de ieuwen mei it Frysk en de Bibel? In oersjoch en ûntjouwings dy’t plakfûnen. Diel twa yn in twalûk.

Yn it earste diel fan dizze rige gong it oer de ferskate earste Fryske Bibeloersettingen, de bibel fan Wumkes yn 1943 en letter, in 1978, it ferskinen fan de Nije Fryske Bibeloersetting,troch it krewearjen fan domeny Bernard Smilde cum suis.

Mar de Bibel dy’t ôfrune ieu it langst brûkt is, is de oersetting van 1951. Generaasjes binne der mei grutbrocht. Thús en yn tsjerke.

Foto: Marchje Andringa

Interview theoloog Samuel Lee in de Volkskrant

Foto: Rebecca Fertinel

Voor het eerst dit jaar wordt de Maand van de Bijbel gevierd. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee wil ‘de Bijbel naar de straat brengen’ en dan graag gelezen met het hart, niet met het hoofd.

‘De Bijbel is een oud en prachtig boek. Helaas hebben we hier in het westen een soort systematisch boek van de Bijbel gemaakt met een begin en een einde, van Genesis tot Openbaringen. We hebben er allerlei theorieën omheen gebouwd. Maar feitelijk is de Bijbel een oosters boek. Een boek vol mystiek en mysterie. Eeuwen geleden geschreven en niet in onze post-moderne tijd. Als je op die manier de Bijbel leest, wordt het boeiend, haast poëtisch.’

Interview met Mariska van Beusichem in het Friesch Dagblad

In Zwolle begonnen ze vorig jaar april met het hélemaal overschrijven van de Bijbel. Het project is nu bijna klaar. Het Friesch Dagblad sprak met stadspastor Mariska van Beusichem, die het allemaal in gang zette.

‘We moeten nog ongeveer drieduizend woorden en dan is ‘ie klaar!’, zegt Mariska van Beusichem met lichte trots. Maar vooral ook: verwondering en dankbaarheid. Want je kunt het wel bedénken dat je de Bijbel over wilt gaan schrijven met een groep mensen, maar het moet nog wel ‘eventjes’ gebeuren. In Zwolle begonnen ze aan een avontuur waarvan ze vooraf niet wisten wat het allemaal voor uitwerking zou hebben.

De stad Zwolle en bijbels hebben altijd al wat met elkaar gehad.

Foto: Ruud Ploeg

Recensie essay Jacobine Geel door Jos van Oord

Foto: KRO-NCRV, Stijn Ghijsen

Vele kamers, zo heet het essay dat Jacobine Geel voor de Maand van de Bijbel schreef. Een boekje over de plaats van de Bijbel in haar leven en de ontwikkeling die ze daarin doormaakte. Theoloog en presentator Jos van Oord deelt zijn recensie: “Het boek zit je op de hielen, het knaagt en peutert aan ons geweten.”

Jacobine Geel heeft haar droomhuis gevonden. Niet dat de Omroep Max-presentator daar aan mee heeft geholpen. Ze heeft het huis zelf ontdekt en het is geen echt huis zoals in Droomhuis gezocht…

Jacobine neemt ons in haar essay Vele Kamers mee in een huis dat al oud is, maar nieuw. Want telkens opnieuw in het heden te vinden.

Interview met Cornelis van der Meiden in het Reformatorisch Dagblad

De klus is geklaard. Cornelis van der Meiden heeft in elf jaar het Bijbelcommentaar van Thomas Scott in het Nederlands vertaald. „Het was een heel karwei, maar ook een verrijkende ervaring.”

De in Nunspeet wonende gepensioneerde radioloog Van der Meiden (77) had al heel wat Bijbelcommentaren op de plank staan. Tussen al die verklaringen stond ook het commentaar van Matthew Henry. „Veel Bijbelverklaringen vond ik tamelijk technisch, te theologisch en te geleerd. En Henry vond ik nogal uitgebreid en wijdlopig.”

In Schotland vond Van der Meiden een compleet exemplaar van het Bijbelcommentaar van de achttiende-eeuwse theoloog Thomas Scott. Dat was precies waarnaar hij had gezocht. In 2006 nam hij het besluit om het commentaar van Scott in het Nederlands te vertalen. Inmiddels is het in twee delen (samen 4600 pagina’s) verkrijgbaar.

Foto: Sjaak Verboom

Kees van der Kooi: de taal van de economie zit in de Bijbel

Foto: Menno Ringnalda

Na ruim een kwart eeuw theologie doceren aan de Vrije Universiteit, begeeft professor Kees van der Kooi zich in de economische wereld. Hij is nu verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Bijbel blijkt verrassende lessen te hebben voor economen.

Theologie en economie; op het eerste gezicht twee heel verschillende werelden. Toch voelt Kees van der Kooi zich als theoloog in zijn element in Rotterdam aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de Erasmus School of Economics. “Ik ben geen econoom, maar er zijn genoeg zaken die theologie en economie met elkaar verbinden”, zegt hij in de studeerkamer van zijn woning in Driebergen.

Een reactie op “Maand van de Bijbel in de media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *