Essay - Jacobine Geel

Vele kamers

Jacobine Geel schrijft speciaal voor deze eerste Maand een persoonlijk essay over de plaats van Bijbel in haar leven en over de ontwikkeling die ze daarin heeft doorgemaakt. Ook deelt zij daarin haar visie op het belang van de Bijbel in het publieke domein. De titel van het essay: ‘Vele kamers – mijn reis door de Bijbel’.

De Bijbel is volgens de schrijver van het essay een boek dat in de loop van de vele eeuwen bij elkaar is geleefd en geloofd. Ook in haar eigen leven waren er veel momenten waarop het boek een belangrijke plek innam. Hoe, wat en waar? Daarop probeert ze in dit essay antwoorden te formuleren.

‘Ik hoop dat mensen zelf in de Bijbel gaan ronddwalen. Er valt genoeg te beleven, ook als je niet aan de dogmatiek wilt toekomen.’

Jacobine Geel is theologe en onder andere bekend als presentator van levensbeschouwelijke programma’s van KRO-NCRV. Dit essay schreef zij voor de Maand van de Bijbel, een initiatief van verschillende christelijke organisaties om de Bijbel als belangrijk boek op de agenda te zetten.

Het essay wordt gepresenteerd op 24 januari tijdens het openingsevenement in de Abdij van Egmond en is vanaf dat moment verkrijgbaar bij de boekhandel.

 

Specificaties

Vele Kamers – mijn reis door de Bijbel
Een uitgave van uitgeverijen Jongbloed en Adveniat in samenwerking met de andere partners van de Maand van de Bijbel
ISBN 978 906539 490 3
Omvang: 64 blz.
Paperback 13 x 19 cm
Prijs: € 4,95