Blogs

In m’n eentje bijbellezen? Liever samen!

Dat christen-jongeren voor zichzelf in de Bijbel lezen, lijkt steeds minder vanzelfsprekend te worden. Als je ernaar vraagt, heb je kans dat ze weliswaar ‘ja’ antwoorden, maar dat ze daarmee bedoelen: ja, wij lezen thuis bij het eten uit de Bijbel, en in de kerk gaat het óók over de Bijbel. Zelf, in je eentje, in de Bijbel lezen? ‘U snapt toch wel dat ik daar niet aan toekom?’

Zelfs onder jongeren die zeggen dat het geloof voor hen erg belangrijk is, is er een grote groep die zelden of nooit in de Bijbel leest. Volgens het onderzoek Geloof en missie in het leven van jongeren (2020) waarvoor 1500 jongeren uit de doelgroep van GZB, HGJB en IZB een enquête hebben ingevuld, geldt dat voor 22% van hen. Circa 30% zegt dat ze het ‘soms’ doen. Let wel: dan hebben we het over jongeren die twee keer per zondag in de kerk zitten en die we bij de HGJB ‘hoog gemotiveerd’ noemen.

Catechese
Toch zit er ook een positieve kant aan bovenstaande gegevens. Dat veel jongeren weinig of niet persoonlijk in de Bijbel lezen, betekent niet per se dat ze het geloof niet belangrijk vinden. Uit gesprekken met deze jongeren blijkt bovendien dat ze zelf vaak allesbehalve tevreden zijn met hun bijbelleespraktijk. Dat biedt perspectief om het bijbellezen blijvend onder de aandacht te brengen.

Daarbij kunnen we gebruik maken van een andere tendens. Hoewel het individueel bijbellezen onder druk staat, merken we bij de HGJB een toenemende behoefte aan samen bijbellezen. Op HGJB-Scholierenweekends geven tieners bijvoorbeeld aan dat ze graag nieuwe dingen willen ontdekken in de Bijbel: wat betekenen deze woorden nou en hoe pas ik ze toe op mijn eigen leven?

Dat biedt mooie kansen voor bijvoorbeeld de catechese. Doe vooral samen bijbelstudie met de catechisanten, neem daar de tijd voor. Geef ze daarbij de ruimte om zélf te ontdekken wat God door dit bijbelgedeelte tegen hen wil zeggen. In de catechesemethoden van de HGJB geven we daarvoor bewust werkvormen waarmee we jongeren in gesprek proberen te brengen met de Bijbel. De sfeer daarbij is er niet één van ‘zoeken naar de goede antwoorden’, maar van ‘prikkelen tot eerlijke antwoorden’. Zo ervaren jongeren dat het bijbelgedeelte wel degelijk over hen gaat. Hopelijk smaakt dat naar meer en gaan ze er ook thuis vaker voor zitten: ‘Als ik God vraag me te leiden door Zijn Heilige Geest, moet het toch ook “in m’n eentje” lukken?’

-Herman van Wijngaarden, stafwerker HGJB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *