Blogs

Ik vergat dagelijks in mijn Bijbel te lezen

Als domineesvrouw had ik een missie. Er moest meer zichtbaar worden van de Heilige Geest in mijn -toch wel- traditionele kerk. Gods Geest raakt harten aan en geneest mensen die vermoeid en belast zijn. Zelf was ik ook op zoek naar die aanraking van de Geest. Ik bezocht conferenties, las verschillende boeken en ging naar worship-avonden. Hoewel het mij heel veel goeds heeft gebracht ontbrak er toch nog wat in mijn geloofsleven.

Al die tijd heb ik gedacht dat God zou werken door de Geest. Maar ik vergat wat. Ik vergat dagelijks mijn Bijbel te lezen. Ik was meer bezig met de Geest, dan met het Woord van God. En dat is op zijn zachtst gezegd een grote vergissing.

Want er waren tijden dat de Heilige Geest maar bar weinig van zich liet horen. Als ik niets voelde tijdens een aanbiddingsavond verliet ik teleurgesteld de zaal. Wanneer mensen om mij heen mooie getuigenissen gaven, dan kon ik jaloers naar hen kijken en denken: ‘Zij wel en ik niet’.

Hoewel ik in mijn eigen leven het werk van de Heilige Geest verschillende keren heb ervaren, wil ik de aankomende jaren toch mijn focus verleggen. Ik heb jaren gedacht dat God in mijn leven zou werken door de Geest. Maar ik zie nu de rijkdom in van de woorden uit de Bijbel waarlangs God, door de Heilige Geest, in mijn leven werkt.

Ik maak mij best wel een beetje zorgen over ons christenen anno 2021. Want hoeveel mensen lezen dagelijks uit de Bijbel? Wie wil zich nog laten raken door de woorden uit een oud Boek? Het lijkt misschien allemaal niet zo spannend om trouw iedere dag Gods Woord tot je te nemen. Maar als je Bijbel onder het stof ligt, dan denk je toch echt te klein over Gods woord. De Bijbel is de belangrijkste weg waarlangs je God kunt leren kennen.

Begrijp me goed. Ik geef niet af op prachtige conferenties en worship-avonden. Ik lees nog steeds boeken die gaan over het werk van de Heilige Geest. Ik verwacht veel van Gods Geest. Maar ik wil je aanmoedigen om je Bijbel open te doen. Meer van de Geest gaat hand in hand met meer van het Woord.

Paulus zegt iets prachtigs in 2 Kor. 3:18 en 4:16. Wij mogen door het geloof de heerlijkheid van Christus aanschouwen. Dit aanschouwen is verbonden met het werk van de Geest in onze harten als het Woord van God wordt gelezen en gehoord.

Ik voel mij bevoorrecht dat ik afgelopen jaar samen met mijn man Lieuwejan een Bijbelstudie mocht schrijven over Prediker. Al studerend kwamen die oude woorden krachtig bij mij binnen en het raakte mijn hart. Wat een prachtige ervaring is dit voor mij persoonlijk geweest.

En zo, lieve mensen, is het Woord in staat om in 2021 ook jouw hart te raken. Je hoeft er de deur niet voor uit. Je bent niet afhankelijk van een mooie conferentie met een goede spreker. Je bent niet afhankelijk van een prettig gevoel. Dat is ook lastig in deze coronatijd. Nee, het enige wat je hoeft te doen is je Bijbel openslaan, je hart te openen en God laten spreken door die aloude woorden! Wie dat doet heeft genoeg voor iedere dag.

Sarianne van Dalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *