Blogs

Bijbels bidden

George Mueller was een geloofsheld die 150 jaar geleden leefde en die grote dingen deed in Gods koninkrijk. Tien jaar lang worstelde hij in zijn gebedsleven met het afdwalen van gedachten en het gedachteloos geknield liggen. Toen George echter begon te bidden met de Bijbel open, veranderde zijn gebedsleven radicaal. Hij beschrijft deze ‘ontdekking’ als volgt:
Het eerste wat ik deed… nadat ik Gods zegen had gevraagd over Zijn kostbare Woord, was dat ik Gods Woord begon te overdenken. Ik zocht als het ware in elk vers een belofte… Het resultaat was altijd weer als volgt: Na enkele minuten werd mijn ziel geneigd van bekentenis van schuld, tot danken, tot voorbede en smeekbeden: waardoor het leek alsof ik mij niet echt meer gaf aan gebed, maar meer aan overdenking. En toch veranderde die overdenking eigenlijk steeds weer in gebed.
Wanneer ik zo een tijdje bezig was geweest met schuldbekentenis, voorbede, smeekbeden of dankzegging, ging ik door naar het volgende vers. Ook dit vers veranderde ik in een gebed voor mijzelf of anderen. Gewoon zoals het Woord leidde
.’

Dezelfde ontdekking deed ik vele jaren later, toen ik ook leerde met de Bijbel open te bidden. Alles veranderde. Daar waar ik vroeger eigenlijk altijd verviel in dezelfde soort gebeden met dezelfde woorden en waar mijn gedachten continue afdwaalden, kregen de gebeden die ik bad veel meer diepgang. De Bijbel staat vol met woorden die ik zelf van nature niet zou gebruiken. Elke dag nieuwe, diepe, rijke en ware woorden. Woorden die overtuigen van zonde en schuld en woorden die vol zijn van waarheid die vrijmaakt. Woorden die troost geven in de moeilijkste omstandigheden en die jou helpen ook anderen in zware tijden bij te staan.

Daar kunnen je eigen woorden nooit tegenop. Natuurlijk kunnen we tot God komen met al onze eigen gedachten en gevoelens. Gelukkig maar. Willen we echter God beter leren kennen, en ons diep verheugen in Hem, dan kunnen we niet zonder Zijn Woord. Wanneer we willen groeien in het geloof dan moeten we thuis zijn in Zijn Woord. Ja, wanneer we goed van kwaad willen onderscheiden en willen weten wat waar is, moeten Zijn woorden in ons zijn. Hierbij komt ook het grote belang van bijbelmemorisatie om de hoek kijken.
Als je de Bijbel biddend opent, raak je nooit uitgebeden en uitgeleerd. Dat heb je nou eenmaal met een bron van levend water die blijft geven.

Marieke den Butter-Kommers, auteur van o.a. Bijbels bidden voor je kinderen.

Op de foto staat Marieke den Butter met Wilma Samyn, samen schreven zij 101 bemoedigingen voor moeders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *